U bent hier

Catalyst handling

Het ompakken en opslaan van catalyst vraagt om extra aandacht en begeleiding. Gezien de waarde, maar ook vanwege de bijzondere eigenschappen van deze stoffen wordt extra aandacht besteed aan : beperking productverlies bij ompakken, minimalisering van contacttijd met open lucht, bescherming van mens en milieu enz. Aan de hand van de ons verstrekte gegevens over de te vullen reactor wordt in samenspraak met de diverse betrokken afdelingen (Maintenance, Productie) en de externe industriële contractors een plan gemaakt voor het verdelen, vullen en etiketteren van de gewenste hoeveelheden. Leidraad bij al deze activiteiten zijn de voorzorgsmaatregelen die volgen vanuit de MSDS van de betreffende producten. Om de kwaliteit van de catalyst te beheersen kan CO2 of N2 worden toegevoegd.

Ontwikkeld door Verolme Development