U bent hier

Privacyverklaring

DAZ en privacy

DAZ waardeert uw bezoek aan, en het gebruik van onze website. Wij dragen bij ook zorg voor uw privacy en de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De gegevens die u bij ons achterlaat op de website gebruiken we voor een snelle en gemakkelijke behandeling van uw aanvraag. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en ook niet aan derden ter beschikking gesteld.

Waarom DAZ gegevens nodig heeft.

Wij gebruiken uw naam en adresgegevens, alsmede uw emailadres en telefoongegevens voor het opvolgen van de vragen die u stelt, voor het maken van een aanbieding en de uitvoering van uw opdracht.

Hoe lang DAZ uw gegevens bewaart.

DAZ bewaart uw gegevens in haar administratie. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verstrekt c.q. verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de administratie van DAZ (administratie@daz.nu) DAZ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als DAZ het bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen

DAZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door de DAZ verzamelde gegevens, neem dan contact op met onze administratie.

 

Ontwikkeld door Verolme Development